Veri Yapıları

Veri yapıları ile bellek yönetimini sağlayarak geliştireceğimiz uygulamalarda performans, hız sorunlarına farklı bakış açıları ile geliştirilen yöntemleri uygularak başarılı sonuçlar almayı sağlamayı amaçlamaktır. En temel benzetme en az masrafla en çok işi yapmayı sağlayacağız. Bu işlemi sağlamak için belleğe müdahele edebildiğimiz C, C++, Python, C# gibi dilleri kullanacağız.